Dag Lydersen - malerier
Inngang I
Inngang I   (98 x 67)