Dag Lydersen - malerier
Tilsynekomst (grønn)
Tilsynekomst (grønn)   (67 x 81)