Dag Lydersen - tekst

Meditative malerier

 

Maleriene som vises her er akryl-bilder malt på lerret i løpet av de 2 siste årene. Formatene varierer fra små intime til større arbeider.

De er malt i et abstrakt modernistisk språk, men med åpninger for at de kan leses som hendelser i ytre og indre landskap.

Tematisk presenteres lys og mørke som likeverdige størrelser, slik all dualisme er et grunnpremiss i våre liv. Det å fastholde begge sider av dualismen i et grep har vært spennende å jobbe med.

Et annet tema som behandles i flere av arbeidene er at det kommer inn en abstrakt flate, en søyle, et lys inn i bildet ovenfra, samtidig inneholder disse maleriene flere små bilder i bildet. Dette samsvarer med meditative erfaringer og peker samtidig mot en utvidet virkelighetsopplevelse.

Utstillingen viser meditative bilder som benytter det maleriske språk til å undersøke eksistensielle posisjoner - altså fra levd liv til malerisk språk.

Bildene unndrar seg entydige fortolkninger - men fremstår gjerne visuelt tydelige.

Maleriene er blitt til i en meditativ prosess og blir selv meditative objekter.

 

Dag